Skip to main content

Disclaimer

db8.nl (Handelsregister Nederland: 9147268), hierna te noemen db8, verleent u hierbij toegang tot petermartin.nl, waar zij ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen publiceert. db8 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is vrijblijvend en geen aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

db8 spant zich tot het uiterste in om de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. De materialen op de Website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid voor hun juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van db8. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van spel- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is de Website niet aansprakelijk en worden geen overeenkomsten gesloten op basis van dergelijke fouten. db8 neemt geen verantwoordelijkheid en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door hyperlinks naar websites of diensten van derden op de Website.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij db8. Met uitzondering van de meeste foto's die onder de Creative Commons licentie zijn geplaatst door Pexels, Pixabay en Unsplash.

Kopiëren, (verder) verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van db8, behoudens de in dwingend recht gestelde uitzonderingen (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. 

© 2023 by Peter Martin / db8. All rights reserved.